logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa marzec 2016

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweskiej Rady Adwokackiej przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu zapraszają na konferencję podsumowującą projekt  “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne platformy współpracy”, 11 kwietnia 2016 roku, Toruń, Dwór Artusa, rynek Staromiejski 6, sala Malinowa, godz. 11.30-15.30. Organizatorzy zapewniają częściowy zwrot kosztów podróży.
Więcej informacji i program konferencji
 
 
Centrum Edukacji i Wsparcia „RES-GEST” w ramach projektu: „Głusi zakładają NGO – poradnictwo i wsparcie” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, prowadzi bezpłatne dyżury online w każdy wtorek w godzinach: 10 – 11 oraz 16 – 17, podczas których udziela informacji dotyczących prowadzenia i zakładania organizacji pozarządowej. Dyżury odbywają się w języku migowym. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem: maila: ngo@resgest.pl, skype: resgest, oovoo: res-gest, sms: 785 141 060.
Więcej

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję „Ethos sędziego”. Konferencja odbędzie się 18 marca 2016 w auli 130 na Uczelni Łazarskiego (Warszawa, ul Świeradowska 43) w godzinach 10-15.40. Wstęp wolny Program konferencji 

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury” organizowanego w ramach Działania 2.17. Skuteczny wymiar sprawiedliwości w dniu 31 marca 2016 r. w godz. 10:00. Zgłoszenia pod adresem: power@ms.gov.pl do 23 marca 2016 r. 
Formularz zgłoszeniowy 
Ogłoszenie o konkursie

Nową, wspólną inicjatywą organizacji działających na rzecz poszanowania i ochrony praw człowieka, przejrzystości i odpowiedzialności władz publicznych oraz lepszej jakości stanowionego prawa jest Obywatelskie Obserwatorium Demokracji. Obserwatorium dokumentuje zmiany prawne wprowadzane przez parlament i administrację rządową oraz reakcje na nie organizacji społecznych, środowisk prawniczych i grup obywateli na stronie http://obserwatoriumdemokracji.pl/. Na portalu  można zgłaszać swoje opinie, stanowiska czy apele.Kontakt: kontakt@obserwatoriumdemokracji.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło szereg otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, p.t.: „Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej”, "Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa", „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami”, „Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom”. Szczegółowe informacje na stronach MSWiA 

Marszałek Sejmu RP wydał obwieszczenie, w którym ogłosił nowy jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poprzednie ujednolicenie wydano w 2014 r. Więcej>>

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło nową stronę internetową o MEDIACJI. Bedzie można na niej znaleźć ogólne informacje o istocie mediacji,  informacje o konferencjach, spotkaniach oraz kampaniach organizowanych przez MS. Zobacz stronę>>


Ministerstwo Sprawiedliwości  unieważnieniło nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych. Więcej>>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr