logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa maj 2016

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2016 roku w regionie lubuskim, w miejscowościach: Międzyrzecz, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Zielona Góra, Żagań i Wschowa. Więcej informacji i zgłoszenia>>
 Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz ochroną praw osób doświadczających przemocy i dyskryminacji, szczególnie ze względu płeć i orientację seksualną, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym. Wnioski o dotacje przyjmowane są do 15 lipca 2016. Więcej>>

W ramach projektu "Łódzkie bez przemocy" specjaliści Fundacji Wsparcia Psychospołecznego  będą udzielać od  czerwca  do  grudnia 2016 roku nieodpłatnego poradnictwa mieszkańcom województwa łódzkiego. Więcej>>

21 maja 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych podpisali porozumienie w sprawie współpracy Biura RPO i studenckich poradni prawnych. Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (Klinik Prawa) polega na powoływaniu przy wydziałach prawa i administracji punktów, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym. Więcej>>


9 maja 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie procedur pokontrolnych w organizacjach pożytku publicznego, obierających organizacjom prawo do sądu. Minister uprawniony do przeprowadzania kontroli nie wydaje decyzji, którą organizacja mogłaby zaskarżyć do sądu, a jedynie przekazuje podmiotowi kontrolowanemu wystąpienie pokontrolne, wskazując stwierdzone uchybienia i określa termin ich usunięcia. Gdy organizacja nie usunie tych uchybień, organ kontrolujący może nawet wystąpić do sądu rejonowego o wykreślenie organizacji pożytku publicznego z Krajowego Rejestru Sądowego. Nie przewidziano natomiast rozwiązania, które daje możliwość wystąpienia do sądu administracyjnego. Fundacja „Dzieci Niczyje”, po 25 latach działania, przekształciła się w Fundację Dajemy Dzieciom Siłę! Podjęto też nową akcję – stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom, w którym skrzywdzone dzieci otrzymają kompleksową pomoc. Setki dzieci, które doświadczyły bicia, skrajnego zaniedbywania lub wykorzystywania seksualnego spotkają tutaj wrażliwych i profesjonalnych terapeutów, lekarzy i prawników. Pomogą oni przywrócić dzieciom radość i odzyskać wiarę w siebie. http://ewydania.pl/razem


Rola współpracy sektora publicznego i niepublicznego w rozwoju systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego”- pod takim tytułem Stowarzyszenie „Dogma” we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowali konferencję, która odbyła się 25 kwietnia 2016 roku. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów, w większości bezpośrednio zaangażowani w organizację i prowadzenie punktów pomocy prawnej. Instytut Spraw Publicznych wraz ze Stowarzyszeniem DOGMA zebrali systematyczne opinie uczestników konferencji na temat skutków wdrożenia ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zapraszamy do zapoznania się z raportem

"Obywatel a edukacja prawna" to temat konferencji naukowej, zaplanowanej na 23 maja w Gdańsku. Odbędzie się ona w ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.Organizatorami konferencji są: Sąd Okręgowy w Gdańsku, Stoarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA oraz Miasto Gdańsk.  Program konferencji

 

20 maja 2016 roku planowane są dwa spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami społecznymi regionu warmińsko-mazurskiego. Spotkanie w Olsztynie rozpocznie się o g.10, spotkaniew Iławie - o g. 16. Spotkania konsultacyjne mają być okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w województwie warmińskomazurskim, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań. Więcej informcji i zgłoszenie udziału>>

 
Fundacja Dzieci Niczyje i Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce 28 kwietnia 2016 roku zainaugurowali kampanię dotyczącą wysłuchania dziecka przez sędziego w postępowaniu cywilnym, pod hasłem „Dziękuję za wysłuchanie”. Kampania ma na celu uwrażliwienie i upowszechnienie wiedzy na temat wysłuchania dziecka w postępowaniu cywilnym poprzez podkreślenie istoty i wartości tej czynności procesowej. Akcja obejmuje działania wydawnicze oraz szkolenia. Publikacje do ściągnięcia i zapisy na szkolenia http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl/dziekuje-za-wysluchanieInstytut Prawa i Społeczeństwa INPRiS wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji przygotowali zestaw interaktywnych infografik i formularzy (wzorów, pouczeń itd.) dotyczących problemów najczęściej zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne. Narzędzia te obejmują typowe i ogólne sytuacje prawne, np. spadki, długi, zasiłki, prawa konsumenta, lokale. Zostały opracowane w taki sposób, żeby mogły ich używać samodzielnie osoby poszukujące informacji i pomocy, ale też by były one narzędziem wspierającym pracę osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Mogą też być dowolnie wykorzystywane w różnych instytucjach, np. sądach, a także służyć jako narzędzie edukacji prawnej. Proste aplikacje interaktywne prowadzą pytającego krok po kroku przez dane zagadnienie, np. „Czy może Ci grozić wszczęcie postępowania eksmisyjnego”, „Czy przysługuje ci zasiłek pielęgnacyjny”.
Więcej o projekcie http://www.inpris.pl/przedsiewziecia/infografiki-i-wzory-dla-osob-niepelnosprawnych/
Aplikacje http://www.inpris.pl/infografika/2016/


 

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr