logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa lipiec 2016

Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym z badań Instytutu Spraw Publicznych, dotyczącym skutków funkcjonowania systemu państwowej nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzonego ustawą w 2016 roku, dla obywateli i organizacji pozarządowych.
Raport cząstkowy>>

Decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta 19 maja 2016 roku powołany został Zespół Analiz Systemowych, w skład którego weszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Biura Rzecznika Finansowego oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Przewodniczącym Zespołu został Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, zastępcą przewodniczącego - dyrektor Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Tomasz Kulikowski, natomiast sekretarzem Zespołu - specjalista Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej Marek Hryniewicz. Utworzenie Zespołu Analiz Systemowych podyktowane jest potrzebą tworzenia prawa lepiej służącego obywatelom. Na pierwszym posiedzeniu, 27 czerwca 2016 roku,  uczestnicy zastanawiali się nad pierwszymi propozycjami zmian legislacyjnych wynikającymi z analizy społecznie ważnych problemów zgłaszanych przez Obywateli Rzecznikowi Praw Dziecka. Więcej>>

7 lipca 2016 r., w godz. 16.00 – 18.00, w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, ul. Niedziałkowskiego 6, odbędzie się spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami Słupska p.t. „Prawa obywatela w praktyce – respektowanie, problemy z ich realizacją, praktyki dyskryminacyjne”. Na spotkaniu  będzie można poruszyć najważniejsze problemy dotyczące praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego, społeczeństwa obywatelskiego oraz mieszkańców regionu. Zgłoszenia na spotkanie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl, mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl  lub telefonicznie: (22) 55 17 985.

7 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich otwiera Punkt Przyjęć Interesantów w Słupsku. Będzie działał w Urzędzie Miasta w  godz. 11.00 – 15.00 w każdy IV czwartek miesiąca. Więcej>>

Spotkanie podsumowujące konsultacje nowych Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 odbędzie się we wtorek 5 lipca 2016 r. w godz. 11:00 - 14:30, w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy" przy ul. Brackiej 25 (III p.) w Warszawie.  To ostatnia szansa, aby włączyć się w polskie konsultacje Funduszy Norweskich na lata 2014-2020.
Program Spotkania >>
Formularz zgłoszeniowy>>


 

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr