logo
menu
isp

Aktualności poradnictwa wrzesień 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przydłużyła termin "wrześniowego" naboru ofert w programie FIO 2017 o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15.Więcej informacji>>

Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają do uczestnictwa w Konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ ”Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się w dniu 10 października 2016 roku (poniedziałek). Więcej informacji>>

Rozpoczął się nabór w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Więcej informacji>>


​Ruszyła ósma edycja konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek PolskaCelem konkursu jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną. Kandydatów do tytułu Społecznika Roku mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Termin składania wniosków upływa 30 września 2016 roku. Więcej informacji o Konkursie>>

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych dla osób zainteresowanych Konkursem FIO 2017. Spotkania planowane są we wszystkich województwach, organizowane są przez Urzędy Wojewódzkie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Więcej informacji>>


Na stronie Ministerstwa Rozwoju, opublikowano informację o  organizacji we wrześniu  konsultacji społecznych projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W dniu 16 września br. w siedzibie ministerstwa odbędzie się konferencja konsultacyjna poświęcona fragmentom Strategii dotyczącym kapitału ludzkiego i społecznego, w których zawiera się również m.in. Narodowy Program Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Więcej informacji>>

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr