logo
menu
isp

Kolejny projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
30 stycznia 2108 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej złożony przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej. Projekt proponuje jedną, ale istotną zmianę, zgodnie z którą z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie mogła korzystać każda osoba fizyczna, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Jest to zgodne z postulata...
Aktualności poradnictwa listopad 2016
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w latach 2017-2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąp...
Aktualności poradnictwa lipiec 2016
Zapraszamy do zapoznania się z raportem cząstkowym z badań Instytutu Spraw Publicznych, dotyczącym skutków funkcjonowania systemu państwowej nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzonego ustawą w 2016 roku, dla obywateli i organizacji pozarządowych. Raport cząstkowy>> Decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta 19 maja 2016 roku powołany został Zespół Analiz Systemowych, w skład kt&oa...
Aktualności poradnictwa marzec 2016
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjne we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Komisją Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Norweskiej Rady Adwokackiej przy współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu zapraszają na konferencję podsumowującą projekt  “Prawnicy na rzecz równości. Lokalne ...
Aktualności poradnictwa sierpień 2017
Prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych przygotował opinię na temat propozycji prezydenta.  W uzasadnieniu prezydenckiego projektu jako główna przesłanka nowelizacji ustawy wskazane zostało niewykorzystanie istniejącego potencjału ...
Aktualności poradnictwa październik 2016
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Więcej>> Kancelaria Prezesa Rady Ministr&oa...
Aktualności poradnictwa czerwiec 2016
Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych  przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia...
Aktualności poradnictwa luty 2016
 W dniu 7 marca br. w siedzibie Sądu Najwyższego w Warszawie odbędzie się  konferencja naukowa „(Nie)świadomość prawna Polaków”, na której  przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskiego badania, w którym sprawdzano wiedzę prawną dorosłych Polaków oraz mierzono jak oceniają i na ile ufają kluczowym instytucjom publiczny...
img
Petycja w sprawie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
System nieodpłatnej pomocy prawnej który powstał w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.), nie jest skuteczny, użyteczny i efektywny, co potwierdził m.in. monitoring przeprowadzony przez Instytut Spraw Publicznych (ISP). Dlatego ISP przygotował petycję w sprawie zmian w ustawie. Postulujemy ...
Aktualności poradnictwa wrzesień 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przydłużyła termin "wrześniowego" naboru ofert w programie FIO 2017 o 5 dni, tj. do poniedziałku, 3 października 2016 r., do godziny 16:15.Więcej informacji>> Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają...
img
Aktualności poradnictwa maj 2016
Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza organizacje społeczne na spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca 2016 roku w regionie lubuskim, w miejscowościach: Międzyrzecz, Gorzów Wielkopolski, Słubice, Zielona Góra, Żagań i Wschowa. Więcej informacji i zgłoszenia>>   Fundacja Batorego zaprasza organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem ...
Aktualności poradnictwa styczeń 2016
Marcin Warchoł, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciel Komisji Polityki Senioralnej, poinformował o stanie wdrażania systemu pomocy prawnej, który działa od stycznia 2016 roku, na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Z informacji uzyskanych z urzędów wojewódzkich wynika, że nie otwarto jedynie 2,3 % z zakładanych 1524...
Aktualności poradnictwa grudzień 2016
Na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw ObywateIskich opublikowano "Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowych". Publikacja zawiera dane teleadresowe oraz najważniejsze informacje na temat kilkudziesięciu urzędów instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, których misją jest udzielanie informacji i udzielanie pomocy obywatelom w bardzo r&oa...
Aktualności poradnictwa sierpień 2016
Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował zaproszenie do zgłaszania grup roboczych w ramach konferencji „Mediacja misją dobrych usług”/ „Mediation as a mission of good offices”, która odbędzie się 10 października 2016 roku w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zgłoszenia grup roboczy...
img
Aktualności poradnictwa kwiecień 2016
Laureatem konkursu Prawnik Pro Bono, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i „Rzeczpospolitą”, w 2016 roku został emerytowany radca prawny Szczepan Balicki. Konkurs Prawnik Pro Bono nagradza prawników, którzy pomagają zarówno osobom fizycznym, jak i np. organizacjom społecznym czy instytucjom, udzielając nieodpłatnie pomocy prawnej. Laureat...
Aktualności poradnictwa grudzień 2015
Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie darmowapomocprawna opublikowało miejsca i godziny pracy kolejnych punktów pomocy prawnej, które będą działać na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej - w województwach: śląskim, małopolskim, podlaskim i pomorskim. W sumie opublikowano plany dla piętnastu województw. Jak informuje ministerstwo, ostateczn...

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr