logo
menu
isp

Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Raport końcowy z monitoringu funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od początku 2016 roku na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej, którego podstawą jest uchwalona w 2015 roku ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Usługi w ramach systemu mogą świadczyć bezpośrednio adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe. Budżet państwa zapewnia finansowanie głównie wynagrodzeń osób świadczących pomoc prawną, zaś samorządy powiatowe odpowiadają za organizację i utrzymanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w których świadczone są usługi. Instytut Spraw Publicznych w ramach Programu „Wspieranie Organizacji Pozarządowych 2016 - Obywatel i Prawo”, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, monitorował w 2016 roku skutki wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zwanej dalej Ustawą). Instytut chciał przyjrzeć się praktycznym skutkom działania Ustawy z perspektywy obywateli - odbiorców pomocy prawnej, a przede wszystkim organizacji pozarządowych, które mogą prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Raport końcowy obejmuje dane zebrane do listopada 2016 roku, zawiera także wnioski i rekomendacje wynikające z analizy zebranych danych.

Raport został opracowany przez Tomasza Schimanka, eksperta Instytutu Spraw Publicznych, przy współpracy Agaty Winiarskiej, koordynatorki Programu „WOP 2016 - Obywatel i Prawo”.


Pobierz raport (pdf)

 

Galeria zdjęć

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr