logo
menu

Mapa grantów przyznanych w ramach Programu Obywatel i Prawo w latach 2002-2013

Program „Obywatel i Prawo” wspierał  finansowo działania organizacji społecznych, prowadzących poradnictwo prawne i obywatelskie, organizując konkursy grantowe. W siedmiu edycjach konkursu, w latach 2002-2013, Komisja Grantowa przyznała sto pięćdziesiąt grantów, a ogólna pula dotacji na poradnictwo dla organizacji wyniosła ponad sześć milionów złotych. W ramach tych stu pięćdziesięciu grantów zrealizowano sto dziewięćdziesiąt projektów organizacji pozarządowych i szkół wyższych. Program wzmocnił bowiem także działania sieci organizacji poradniczych, przyznając większe kwotowo granty infrastrukturalne na poprawę jakości poradnictwa Biur Porad Obywatelskich oraz Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w tym na regranting dla czterdziestu projektów, zrealizowanych przez podmioty tych sieci.

Organizacje wyłonione w drodze konkursu przede wszystkim udzielały bezpośrednio osobom potrzebującym porad/informacji prawnych i obywatelskich. Projekty zrealizowane dzięki wsparciu ze środków programu pozwoliły na udzielenie ponad stu siedemdziesięciu tysięcy porad. Liczne szkolenia, warsztaty, spotkania oraz publikacje i materiały pojawiające się na stronach internatowych, miały na celu szeroką informację i edukację prawną, skierowaną zarówno do obywateli, przyszłych i obecnych prawników, jak i przedstawicieli instytucji pomocowych (np. pomoc społeczna) czy współpracujących (np. instytucje wymiaru sprawiedliwości, policja, samorządy).

Trudno wymienić wszystkie grupy potrzebujących, którym udzielano porad podczas realizacji projektów; były one skierowane nie tylko do ludzi, których nie stać na poradę prawnika, ale także ukierunkowane na konkretne problemy takich społeczności, jak np. samotne matki, uczniowie, rodziny adopcyjne i zastępcze, osoby w sytuacji kryzysowej, dyskryminowani, pacjenci, seniorzy, mniejszości seksualne, bezdomni, więźniowie, niepełnosprawni, Romowie, migranci, uchodźcy, rodziny zaginionych, dzieci krzywdzone, kobiety narażone na przemoc.

Konkurs grantowy programu Obywatel i Prawo - wersja do druku