logo
menu
isp

Aktywność obywateli w wyborach

Tematyka aktywności obywateli w wyborach była prowadzona w Programie „Obywatel i Prawo” pod egidą Forum Aktywny Obywatel.

Forum Aktywny Obywatel, działające w latach 2008-2013, było niezależnym ciałem opiniotwórczym zajmującym się badaniami nad barierami ograniczającymi frekwencję wyborczą, badaniem postaw obywateli wobec wyborów (na poziomie lokalnym, regionalnym i parlamentarnym) oraz wypracowaniem i upowszechnianiem rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej obywateli. Stanowiło też platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla instytucji oraz osób zaangażowanych w różne inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie absencji wyborczej. W Forum uczestniczyły osoby zaangażowane w inicjatywy dla zwiększenia partycypacji wyborców, zarówno eksperci (socjolodzy, psycholodzy, pedagodzy, politolodzy i konstytucjonaliści), jak i liderzy organizacji obywatelskich.
 
Najważniejsze tematy, podejmowane przez Forum Aktywny Obywatel:  

Publikacje:

 
- M. Gałązka, A. Sawicki, W jaki sposób informować o wyborach samorządowych?, ISP, Warszawa 2013,

- K. Dzieniszewska-Naroska, Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu, ISP, Warszawa 2013,

- A. Rakowska,  Prawna regulacja kampanii wyborczej w Internecie, ISP, Warszawa 2012,

- D. Batorski, M. Drabek, M. Gałązka, J. Zbieranek, Wyborca 2.0. Młode pokolenie wobec procedur demokratycznych, ISP, Warszawa 2012,

-M. Solon-Lipiński, Aktywizowanie wyborców w Polsce. Inicjatywy profrekwencyjne w latach 2001-2011, ISP, Warszawa 2012,

Marcin Rulka, Jarosław Zbieranek, Kaucje wyborcze jako mechanizm przejrzystości procesu wyborczego, ISP, Warszawa 2012,

- M. Waszak, Możliwość wskazania „żadnego z powyższych” na karcie wyborczej – na przekór logice demokratycznego głosowania, ISP, Warszawa 2012,
- J.M. Zając, D. Batorski, Kampania w sieci, ISP, Warszawa 2011,

- A. Rakowska, M. Rulka, Centralny elektroniczny rejestr wyborców podstawą reform prawa wyborczego, ISP, Warszawa 2011,

- M. Waszak, J. Zbieranek, Propozycja obniżenia wieku czynnego prawa wyborczego do lat 16. Wybrane zagadnienia, ISP, Warszawa 2010,

- J.M. Zając (red.), Wyborca w sieci, ISP, Warszawa 2010,

- K. Grot, A. Niżyńska, Polacy o wyborach. Raport z badań, ISP, Warszawa 2010,

- A. Niżyńska, Polacy wobec nadchodzących wyborów prezydenckich. Raport z badań, ISP, Warszawa 2010,

- M. Cześnik (red.), Niestabilność wyborcza w Polsce, ISP, Warszawa 2010,

- M. Cześnik, Partycypacja wyborcza Polaków, ISP, Warszawa 2009,
 
 

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr