logo
menu
isp

Biblioteczka edukacji prawnej

Biblioteczka powstała z myślą o osobach poszukujących wiedzy z zakresu prawa i edukacji obywatelskiej. Znalazły się w niej opracowania, które w sposób przystępny i zrozumiały mają przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia prawne i tematykę aktywności obywatelskiej. Biblioteczka gromadzi nieodpłatne publikacje opracowane przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. W naszym zasobie internetowym staraliśmy się zamieszczać przede wszystkim publikacje aktualne. Zdecydowaliśmy się jednak także na opublikowanie wartościowych pozycji, które zdążyły się już częściowo zdezaktualizować, opatrując je jednak zastrzeżeniem informującym, w jakim zakresie publikacja nie jest zgodna z aktualnym stanem prawnym.

Publikacje pogrupowaliśmy według kategorii tematycznych; każda pozycja została także dodatkowo opatrzona hasłami-kluczami, aby ułatwić Czytelnikom wyszukiwanie.

Pozycje umieszczone w Biblioteczce zostały poddane recenzji zewnętrznych ekspertów: dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz dr. Michała Fajsta z Uniwersytetu Warszawskiego. Każda publikacja została oceniona w pięciopunktowej skali według pięciu kryteriów: aktualności, wartości merytorycznej, użyteczności, przystępności i atrakcyjności.
 
Do Biblioteczki wybraliśmy tylko najlepsze publikacje spośród kilkuset wytypowanych.
 
Kliknij aby przejść do Biblioteczki:
 Jeśli mają Państwo jakieś uwagi na temat funkcjonowania Biblioteczki, prosimy uprzejmie o kontakt:
publikacje@isp.org.pl

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr