logo
menu
isp

Prawo wobec obywateli

W Programie „Obywatel i Prawo” poruszaliśmy kwestie, które mają wymiar nie tyle jednostkowy, co systemowy, diagnozując stan obecny i wskazując na przeszkody dla obywateli, które sprawiają, że mają oni utrudniony dostęp do prawa i jego instrumentów.
 
Co można zrobić, aby zlikwidować bariery w komunikacji pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a obywatelami i poszerzyć dostęp obywateli do treści prawa? Dlaczego prawo do petycji jest ważnym narzędziem partycypacji obywatelskiej i co ogranicza jego stosowanie? Jakie praktyczne problemy napotykają postępowania grupowe? – to główne zagadnienia, którym poświęcone zostały analizy i badania w zakresie uregulowań prawnych i praktyki ich stosowania, dzięki którym obywatele mogą dochodzić swoich praw przed instytucjami publicznymi i wymiarem sprawiedliwości.


Ekspertyzy
   

Inne

 

Seminaria

 

Inne


 

Galeria zdjęć

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr