logo
menu
isp

Reforma wymiaru sprawiedliwości

Reforma wymiaru sprawiedliwości pod kątem jak najszerszego dostępu dla obywateli do nieodpłatnej pomocy prawnej była głównym tematem debat, inspirowanych i organizowanych przez Radę Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo”.

W bibliotece Reforma nieodpłatnej pomocy prawnej zebrano materiały i doświadczenia dotyczące prac nad ustawową regulacją dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Pomimo wielu lat prac, opracowania przez kolejne rządy kilku projektów ustaw, problem dostępu do pomocy prawnej finansowanej przez państwo pozostaje nierozwiązany. Jednocześnie na przestrzeni ostatnich lat powstało szereg projektów, opracowań, stanowisk, ekspertyz, dziesiątki dokumentów, związanych z tym tematem. Wiele z tych materiałów ma duży walor poznawczy - w ramach prac sformułowano wiele istotnych i wartościowych poglądów. W Bibliotece zgromadzono oraz opracowano w przejrzysty sposób dotychczasowy dorobek w tym zakresie.

Ekspertyzy:
   

Seminaria

 

Inne:

Polecane publikacje

zobacz publikacje tr